گزارش نهمین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

 در این جلسه همایش های انجمن از سه منظر مسائل داخلی، مسائل بیرونی و اطلاع رسانی آسیب شناسی شد و  راهکارهای لازم برای برخی از بندها مورد بحث قرار گرفت. برای اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

آخرین اخبار