گزارش سه نشست آرشیوی

سخنران: جناب آقای غلامرضا عزیزی رئیس سازمان اسناد ایران

تاریخ:  چهارشنبه ۳/۸/۱۳۹۱، ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح

مکان: ساختمان آرشیو ملی ایران، طبقه هفتم، سالن ۵۰ نفری

 

آخرین اخبار