گزارش سه نشست آرشیوی

سخنران: جناب آقای غلامرضا عزیزی رئیس سازمان اسناد ایران

تاریخ:  چهارشنبه 3/8/1391، ساعت 10 الی 11 صبح

مکان: ساختمان آرشیو ملی ایران، طبقه هفتم، سالن 50 نفری

 

آخرین اخبار