گزارش برگزاری نشست مدیریت کیفیت خدمات اطلاعاتی: شاخص‌ها و استانداردهای فرایندهای نگهداری منابع مکتوب و دیجیتال
دبیر : آقای مسعودی
اعضا: دکتر میترا صمیعی، سپیده سیروس کبیری، سمانه نوذر، دکتر جلال طاهری
 
خلاصه:
ابتدا بخشی از مستند جان مرجان پخش شد که منجر به تصویب قانون منع تخریب مرجان ها در کشور شده است. مباحثی پیرامون  اسناد ملی ایران، ریسک های موجود در حفاظت دیجیتالی، کلیات فرایندی در کتابخانه ملی درباره ی انواع منابع کتابخانه ای، محافظت از کتابخانه ها در زمان بحران، ربات رف خوان پارس و تجربه ی کتابخانه ی عمومی حسینیه ارشاد  در استانداردسازی فرایندهای نگهداری منابع مکتوب و دیجیتال بر مبنای ایزو 9001  طرح و بررسی شد.

آخرین اخبار