گزارش برگزاری نشست علم‌سنجی: پراکندگی گزارش‌های علم‌سنجی کشور و لزوم هم‌گرایی مراکز علم‌سنجی
دبیر: دکتر سعید اسدی
اعضا: دکتر محمدرضا قانع، دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی، دکتر شیما مرادی، دکتر پیام کبیری، مهندس هاشمی طباطبایی
سخنران ویژه: دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی
 
خلاصه:
این نشست ساعت 16:40 در تالار 200 نفری (فرهنگ) کتابخانه ملی شروع بکار کرد. سازمان‌ها و مراکز متولی علم‌سنجی، و رصد علم و فناوری در کشور، مأموریت‌های محوله به این مراکز، فعالیت‌های فعلی مراکز علم سنجی و بروندادهای آنها، بومی سازی و کاربردی سازی گزارش های علم سنجی، بررسی راهکارهای هم سویی مراکز علم سنجی  و گزارش‌ها از جمله مباحث مورد بررسی در نشست علم سنجی بود.
این نشست در ساعت 18:30 با پرسش و پاسخ حاضرین به پایان رسید.

آخرین اخبار