گزارش برگزاری کارگاه آموزشی

 

در این کارگاه ۴ ساعته که بیش از ۸۰ نفر از دانشجویان و کتابداران در آن شرکت داشتند مدرس کارگاه در ابتدا به افزایش حجم تولید اطلاعات اشاره داشته و تنوع در تولید اطلاعات، فقدان استانداردهای کنترلی، فقدان ابزار استاندارد جستجو را از جمله عوامل لزوم استفاده از ابزارهای جستجوی اطلاعات دانستند. ایشان ابزارهای جستجوی اطلاعات را به : پایگاههای اطلاعاتی، موتورهای جستجو، ابرموتورهای جستجو، راهنماهای موضوعی و نرم افزارهای جستجو تقسیم بنده نموده و به اجزای سیستم های مدیریت پایگاه اطلاعاتی پرداختند. در ادامه مدرس به فرآیند و عناصر اصلی و ترفندهای جستجو اشاره کردند. معیارهای ارزیابی نتایج جستجو، ابزارهای جستجوی رایگان از جمله سایر مباحث مطرح شده در این کارگاه بود. در پایان شرکت کنندگان به طور عملی با چند پایگاه اطلاعاتی علمی در زمینه های مختلف آشنا و شیوه بازیابی اطلاعات در آن ها را فرا گرفتند.

آخرین اخبار