گزارش برگزاري انتخابات هیات مدیره انجمن کتابداری شاخه آذربایجان

– آقای دکتر رسول زوارقی

 

– آقای دکتر تراب نجاری

 

– سرکار خانم زرداری

 

– آقای دکتر هدایتی

 

– آقای علی مرادمند

 

– آقای رحمان ابراهیمی

 

– خانم پریناز فرقانی

 

– آقای مهدی درم نثاری

 

ضمن تبریک به اعضای منتخب امید است که این عزیزان بتوانند فعالیت‌های انجمنی را در این منطقه از کشور ترویج کرده و باعث رشد و اعتلای علوم کتابداری و اطلاع رسانی گردند. تعامل با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط و جلب همکاری آنها و اعضا می‌تواند راهگشای بسیاری از امور بوده و نتایج بسیار ارزشمندی را حاصل خواهد کرد.

آخرین اخبار