کمیته پژوهش انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران یازدهمین نشست ژورنال کلاب را برگزار می‌کند

 

کمیته پژوهش انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، یازدهمین نشست ژورنال کلاب را با عنوان «واکاوی نقش کتابخانه های عمومی در هوشمندسازی مردم» روز پنجشنبه 13تیرماه 1398ساعت 8 تا 11 در کتابخانه مرکزی امام خمینی (قدس ره) برگزار می نماید.

 این نشست سومین نشست استانی ژورنال کلاب که با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی و انجمن علمی علم اطلاعات و دانش شناسی برگزار می شود.

مقالات‌ مورد نظر جهت طرح در نشست تیرماه عبارتند از:

Mersand, ShannonGasco-Hernandez, MilaUdoh, EmmanuelGil-Garcia, J. Ramon (2019). Public Libraries as Anchor Institutions in Smart Communities: Current Practices and Future Development. Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences.

Christian Born, Maria Henkel and Agnes Mainka (2018). How Public Libraries are Keeping Pace with the Times: Core Services of Libraries in Informational World Cities. LIBRI; 68(3): 181–203

این نشست با حضور جناب  محمدحسین دیانی،  دکتر پریرخ  به عنوان مدیران جلسه برگزار خواهد شد. ارائه دهنده مقاله رضا خسروی، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی خواهند بود.

لازم به ذکر است این نشست روز پنجشنبه، 13 تیرماه 1398، ساعت 8 تا 11 در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی امام خمینی (ره) واقع در مشهد بلوار هفت تیر23، جنب میدان هشتم شهریور، کتابخانه مرکزی امام خمینی برگزار می‌شود.

شرکت در این نشست رایگان و برای عموم علاقمندان آزاد است.

آخرین اخبار