کمیته استاندارد

کمیته استاندارد انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی با هدف معرفی، ترویج و ایجاد زمینه‌های تدوین استانداردهای مرتبط در حوزة کتابداری، اطلاع‌رسانی و آرشیو تشکیل شده است. در راستای تحقق این اهداف، کمیته استاندارد تلاش می‌کند تا با برقراري ارتباط علمي و حرفه‌ای با نهادهای استانداردسازی ملی و بین‌المللی و همکاری با سازمان‌ها، انجمن‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز استانداردسازی داخل و خارج از کشور، نقش مؤثری در نیل به اهداف عالی انجمن در حوزة‌ استانداردسازی ایفا کند. همچنین، این کمیته از طریق ارتباط با کمیته‌های دیگر همچون کمیتۀ آموزش، پژوهش، بازاریابی و روابط عمومی، برنامه‌های خود را دنبال خواهد کرد.

اهداف کمیته استاندارد به‌شرح زیر است:

  • ارتباط با صاحب‌نظران، پژوهشگران و متخصصان و دانشجويان نخبة حوزه کتابداری، علم اطلاعات و آرشیو و ترغیب و تشویق آنها به مشارکت در تدوین استانداردهای کتابخانه‌ای و آرشیوی در چارچوب اهداف انجمن؛
  • ايجاد ارتباط و همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران، کمیته‌های تخصصی سازمان ایزو، دفاتر استانداردسازی سازمان‌های دولتی و غیردولتی، سازمان‌ها و نهادهای هم‌عرض و گروه‌های فعال در زمینه استانداردسازی در چارچوب اهداف انجمن و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی؛
  • مشارکت در برگزاری نشست‌ها و میزگردهای تخصصی، سمینارها، کنفرانس‌ها، کارگروه‌های تدوین و مشارکت در تدوین استاندارد در سطوح ملی و فراملی در حوزة کتابداری، علم اطلاعات و آرشیو با همکاری کمیتة آموزش؛
  • مشارکت در برگزاري كلاس‌ها، كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشی براي استادان، دانشجویان و علاقه‌مندان به حوزة استانداردسازی؛
  • دريافت نظرات، پيشنهادها و انتقادات اعضاي انجمن، کارشناسان تدوین استاندارد، آرشیوداران، كتابداران و اطلاع‌رسانان و اقشار جامعه و ارائه به هيئت‌مديره؛
  • معرفي اولويت‌هاي تدوین استاندارد و اجراي طرح‌های تدوین و مشارکت در تدوین استاندارد در سطح ملی و بین‌المللی؛
  • ایجاد پیوند بین متخصصان تدوین استاندارد و کتابداران و آرشیوداران کشور و ایجاد بستری مناسب برای انتقال تجربیات و شناسایی حوزه‌هایی که نیاز به تدوین استاندارد دارند.

نام‌ و نام‌خانوادگی

سمت

رایانامه

زهرا ضرغامی

دبیر کمیته

zarghami_z@yahoo.com

دکتر فریبرز خسروی

مشاور کمیته

fkh510@gmail.com

دکتر سعید رضائی شریف‌آبادی

مشاور کمیته

srezaei@alzahra.ac.ir

مهندس مهوش سیفی

مشاور کمیته

seifi.mahvash@gmail.com

دکتر مهنوش نشاط‌مبینی تهرانی

مشاور کمیته

mahnoush.tehrani@gmail.com

دکتر سعیده اکبری‌داریان

همکار کمیته

sakbaridaryan@gmail.com

دکتر مریم اسدی

همکار کمیته

maryasadi2008@gmail.com

دکتر گیتی حیدری

همکار کمیته

g.heydari @ cbi.ir

سرکار خانم مریم انصاری

همکار کمیته

mary.ansari1400@gmail.com

دکتر حمیده جعفری پاورسی

همکار کمیته

hmdh.jfr@gmail.com

دکتر ملیحه درخوش

همکار کمیته

m.dorkhosh@gmail.com

دکتر فرامرز مسعودی

همکار کمیته

f_masoudi@yahoo.com

دکتر غلامرضا عزیزی

همکار کمیته

greazizi@gmail.com

دکتر محسن حاجی زین‌العابدینی

همکار کمیته

zabedini@gmail.com

با نشانی standard [at] ilisa.ir در ارتباط باشید.

 

آخرین اخبار