کمیته آموزش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران برگزار می‌کند: کارگاه آنلاین دوره‌های آموزشی فشرده کار با نرم افزارهای آماری SPSS ( مقدماتی و پیشرفته) و AMOS

مسئول کمیته آموزش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران اعلام کرد: به همت انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، سلسله دوره آموزشی فشرده کار با نرم‌افزارهای آماری SPSS (مقدماتی و پیشرفته) و AMOS در سه دوره برای همه علاقمندان و پژوهشگران رشته‌های مختلف برگزار خواهد شد. دکتر مریم اسدی، ضمن اعلام این خبر گفت: دوره مقدماتی در بهمن و اسفند 1400 و دو دوره دیگر از اواخر فروردین 1401 برگزار خواهد شد. این دوره‌ها برای همه رشته‌هایی که با این نرم‌افزار به نوعی سروکار دارند، مفید و کاربردی است و برای شرکت‌کنندگان، گواهی شرکت در دوره از طرف انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران صادر خواهد شد. مسئول کمیته آموزش انجمن کتابداری ایران درباره کیفیت دوره افزود: این دوره ها در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار خواهد شد و سرفصل دوره‌ها به شرح زیر است:

 • سرفصل‌های آموزش مقدماتی نرم‌افزار SPSS (با تأکید بر آمار توصیفی)
 • تعاریف مقدماتی (جامعه، نمونه، پارامتر و آماره، متغیر و انواع آن، مقیاس‌های اندازه‌گیری، فرضیه و انواع آن)؛
 • آشنائی کلی با نرم‌افزار SPSS (معرفی کلی نرم‌افزار، معرفی نوارها و منوهای نرم‌افزار، نحوه کدگذاری ابزار، نحوه ورود داده‌ها و تعریف متغیرها)؛
 • روش‌های آماری تعیین پایائی و روائی پرسشنامه در نرم‌افزار SPSS (معرفی روش‌های پایایی پرسشنامه، تعیین پایایی با نرم‌افزار SPSS، روش‌های تعیین روایی پرسشنامه)؛
 • شاخص‌های آمار توصیفی در نرم‌افزار SPSS (فراوانی و انواع آن، میانگین و انواع آن، نما و میانه، دامنه تغییرات، انحراف متوسط، واریانس و انحراف معیار)؛
 • نحوه تعیین نرمالیته در نرم‌افزار  SPSS؛
 • نحوه رسم نمودارها در نرم‌افزار SPSS).
 • سرفصل‌های آموزش پیشرفته نرم‌افزار SPSS (با تأکید بر آمار استنباطی)
 • آزمون‌های همبستگی در نرم‌افزار SPSS (تعریف همبستگی، ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون کای اسکوئر، ضریب رتبه‌ای کندال a و b و c، ضریب گاما، ضریب سامرز، ضریب فی، ضریب کرامر و ضریب توافقی پیرسون)؛
 • آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری در نرم‌افزار SPSS (معرفی آزمون‌های پارمتری و شرایط استفاده از آنها، معرفی آزمون‌های ناپارامتری و شرایط استفاده از آنها)
 • سرفصل‌های آموزش معادلات ساختاری با نرم‌افزار AMOS
 • توجه توجه ( برای شرکت در این دوره حتما باید با نرم افزار SPSS آشنا باشید.)
 • انواع مدل‌ها در مدل‌سازی معادلات ساختاری (همبستگی، رگرسیون خطی ساده، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر، رگرسیون چندمتغیره، مدل‌سازی معادلات ساختاری)؛
 • نحوه برازش مدل‌های معادلات ساختاری؛
 • نحوه تعیین نرمالیته و اصلاح مدل‌ها)
 • دوره آموزشی فشرده کار با نرم افزارهای آماری SPSS ( مقدماتی و پیشرفته) و AMOS

 

 • مدرس دوره‌ها:

دکتر محمد زره‌ساز ؛ عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و مدرس آمار در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

پروفایل دکتر زره‌ساز در دانشگاه خوارزمی

لینکدین

 ریسرچ گیت

 

 • هزینه و نحوه ثبت‌نام در دوره‌ها

مسئول کمیته آموزش انجمن همچنین درباره هزینه ثبت نام در دوره ها اعلام کرد: با توجه به اینکه اعضای انجمن از تخفیف مناسبی برخوار خواهند بود، هزینه ثبت نام در دوره ها به شرح زیر است:

 • اعضای انجمن (اعضای هیات‌علمی): هر دوره 200 هزار تومان
 • اعضای انجمن (دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دکتری): هر دوره 150 هزار تومان
 • اعضای انجمن (دانشجو و فارغ‌التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد): هر دوره 100 هزار تومان
 • غیراعضا و سایر رشته‌ها: هر دوره 250 هزار تومان
 • ثبت‌نام سازمانی (برای دو نفر): هر دوره 300 هزار تومان

علاقمندان می توانند از ازطریق وبگاه انجمن نسبت به تکمیل فرم ثبت‌نام و پرداخت هزینه کارگاه از طریق درگاه الکترونیکی انجمن اقدام نمایند.

 • زمان و نحوه برگزاری

شایان ذکر است که برای هر دوره 5 هفته در نظر گرفته شده است که شامل جلسات دو ساعته در صبح روزهای پنج شنبه؛ از ساعت 10 تا 12 خواهد بود. زمان دقیق شروع دوره متعاقبا از طریق سایت، شبکه‌های اجتماعی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران به اگاهی خواهد رسید.

آخرین اخبار