کسب جایزه InfoShare از سوی انجمن علوم و فناوری اطلاعات توسط شش ایرانی

به گزارش روابط عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، چهارده نفر از کشورهای در حال توسعه موفق به دریافت جایزه “InfoShare Award” و عضویت در کارگروه “مسائل حوزه اطلاع‌رسانی بین‌الملل” (SIG-III) انجمن علوم و فناوری اطلاعات (ASIS&T) در سال 2024 شدند و شش نفر از برگزیدگان از حرفه مندان علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران هستند.

برگزیدگان پس از بررسی رزومه پژوهشی-اجرایی، انگیزه نامه و ارزیابی علاقه مندی و توانمندی هایشان برای این جایزه انتخاب شده اند. دکتر معصومه نیک‌نیا، یکی از داوران جایزه Infoshare2024 و عضو انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، اعلام کرد دکتر اکرم فتحیان دستگردی، دکتر فاطمه نویدی، دکتر هدی هماوندی، محمدجواد اشتری، پریسا پاسیار و فرناز دانشجو، برگزیدگان ایرانی این جایزه هستند.

انجمن علوم و فناوری اطلاعات (ASIS&T) انجمنی تخصصی با قدمت ۸۰ ساله است که با همکاری OCLC و ALA به صورت ویژه در حوزۀ فناوری اطلاعات فعالیت می کند. هدف این انجمن رفع شکاف دانشی میان حرفه و پژوهش (نظر و عمل) در موضوعاتی همچون روش‌های ذخیره و بازیابی، مدیریت، آرشیوهای باز، تحلیل داده‌ها و اشاعه اطلاعات از طریق انتشار نشریه تخصصی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، سمینارها و مشاوره‌های اطلاعاتی است.

انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران ضمن تبریک این موفقیت به برگزیدگان ایرانی، برای آنان آرزوی سربلندی دارد.

آخرین اخبار