کسب بالاترین رتبه از سوی انجمن برای سومین سال پیاپی

مسعودی گفت این ارزیابی مربوط به عملکرد انجمن در سال 1394 بوده که نتیجه آن طی نامه شماره 3/3/3/151805 از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی به انجمن اعلام شده است. وی اضافه کرد با کسب این نتیجه، انجمن در دوره سه ساله پنجم هیات‌مدیره خود هم رکورد رتبه “A” را کسب کرده و هم آن را برای مدت سه سال حفظ نموده است. مسعودی گفت انجمن این موفقیت را مرهون تلاش‌های همه اعضا و دوست‌داران انجمن است که در میان آن‌ها شاخه‌های استانی انجمن و اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها نقش ویژه ای دارند.

آخرین اخبار