«کتابخانه فاطمه‌ها» الگوی کودکان روستاهای محروم شده است

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران طی مراسمی و در نشست فصلی خود با عنوان اقتصاد کتابخانه ها از فرزاد میرشکاری، بنیانگذار و موسس کتابخانه فاطمه ها تجلیل کرد. مصاحبه زیر به منظور آشنایی بیشتر با کتابخانه فاطمه ها و اهداف و برنامه های آن با فرزاد میرشکاری صورت گرفته است.

آخرین اخبار