کارگاه «کاربرد واقعیت افزوده در کتابخانه‌ها» برگزار شد

 در این کارگاه، جمعی از کتابداران و دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی حضور داشتند و پرستو علیخانی، دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات در آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی در زمینه کاربرد واقعیت افزوده در کتابخانه ها مطالبی را بیان کرد. سیر تاثیر فناوری بر انسان (وب 1 تا وب 5)، چگونگی بلوغ یک فناوری (واقعیت افزوده)، چیستی واقعیت افزوده، تفاوت های برجسته با واقعیت مجازی، انواع سیستم های واقعیت افزوده و ابعاد تاثیرگذاری واقعیت افزوده بر خدمات کتابخانه ای از جمله مطالبی بود که در این کارگاه مطرح شد.

 وی بیان داشت که کاربران، اغلب فاقد دانش مورد نیاز و کافی برای استفاده اثربخش از کتابخانه­‌ها هستند و در حجم عظیمی از منابع و اطلاعات در کتابخانه‌­ها غرق می­‌شوند. بسیار مهم است به کاربران کتابخانه‌­ها آموزش بدهیم که چگونه به طور اثربخش از منابع کتابخانه­‌ای استفاده نمایند. باید همواره این سوال را مطرح کرد که با توجه به روند سریع و تکاملی فناوری، اکنون، چه چیزی و چگونه درحال رخ دادن است.

کارگاه با پرسش و پاسخ حاضران به پایان رسید.

آخرین اخبار