کارگاه آموزشی «نقش متخصصان علم اطلاعات در حکمرانی داده‌ها» برگزار شد

–حکمرانی، حاکمیت، زمامداری، فرمانداری، فرمانروایی، راهبری  Governance؛

–نظامی که تحت آن سازمان هدایت راهبردی و کنترل می شود؛

—  حکمرانی (Governance) به معنای مدیریت (Management) نیست؛

— حکمرانی از تصمیم گیری های روزانه جدا است؛

–حکمرانی بر روی شناسایی تصمیمات اساسی و اینکه چه کسی برای اجرای آنها مناسب تر است تمرکز دارد؛

—  منظور از حکمرانی، اعمال قدرت سیاسی برای مدیریت امور یک سازمان است.

وی با اشاره به این که مدیریت داده و حکمرانی داده مکمل همدیگر هستند گفت: بسیاری از کسب و کارها را حتی با داشتن داده های باکیفیت بالا، در دستیابی و تحقق خروجی های کسب و کار شکست می خورند و علت اصلی این موضوع را این است که آنها تلاش های مدیریت داده را با اهداف کسب و کار به طور شفاف همراستا و تنظیم نکرده اند. در واقع حکمرانی داده یعنی جاسازی کردن کیفیت داده ها در درون فرآیندها و نه مدیریت کیفیت داده ها !

وی از مهمترین اركان شكل دهنده حكمرانی داده را سنجش پذيری، شفافيت، تنظيم و همراستايی، حقوق تصميم گيری و نظارت عاليه دانست.

او در ادامه از اهم توقعات مدیران سازمان از اجرای برنامه حکمرانی داده افزایش توانایی در تصمیم گیری بهتر، حفاظت از نیازهای ذینفعان داده ای، کاهش اصطکاک های عملیاتی و سوءبرداشت ها درباره داده ها، پرورش پرسنل برای تسهیل در حل و فصل تعارضات و موضوعات قابل بحث درباره داده ها (Data Issues) ، ایجاد استانداردها و فرآیندهای تکرارپذیر برای داده ها، کاهش هزینه ها و افزایش اثربخشی از طریق هماهنگی میان تلاشهای مرتبط با داده، تضمین کردن شفافیت فرآیندهای مرتبط با داده ها در نظرگرفت.

او در پاسخ به این که «چرا باید داده ها را حکمرانی کرد؟» موارد زیر را برشمرد:

—  نقش کلیدی داده و پردازش و تحلیل آن در تصمیم گیری

–حاکمیت و مدیریت بر داده ها بر اساس یک فرآیند یکپارچه و پیش برنده برای بقا و توسعه کسب و کار سازمان

–حکمرانی داده به عنوان یکی از شاخه های مدیریت اطلاعات سازمانی (EIM)

—  نیاز به خلق ارزش و بینش تجاری مناسب برای مدیران راهبردی سازمان

در بخش پایانی ، حکمرانی داده ها را بخشی از رهبریت سازمانی دانست و توضیح داد: در واقع حکمرانی داده ها به دنبال تضمین این نکته است که داده ها به بقا و توسعه استراتژی، کسب و کار و اهداف سازمانی کمک می کنند، تمرکز حکمرانی داده ها بر روی مسئولیت های هیئت مدیره و مدیران رده بالای سازمان است. حکمرانی داده ها یک برنامه (Program) و نه یک پروژه (Project)!. اگرچه اجرای آن بر اساس یکسری پروژه های به هم مرتبط است. حکمرانی داده ها یک موضوع مستمر است و نه مقطعی! حکمرانی داده ها و حکمرانی IT مکمل هم هستند و نه جایگزین !

 این کارگاه یک روزه، ۳۰ مهر ماه در محل بنیاد ملی نخبگان استان قم برگزارشد.

آخرین اخبار