کارگاه آموزشی انجمن در دی ماه برگزار نشد.

 مدرس: محسن صبوریان – دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

زمان: ۱۴ دی ماه۱۳۹۰- ساعت ۸-۱۴

برای اطلاعات بیشتر به فایل اطلاعات کارگاه مراجعه فرمایید.

 

آخرین اخبار