کارگاه آموزشی انجمن در دی ماه برگزار نشد.

 مدرس: محسن صبوریان – دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

زمان: 14 دی ماه1390- ساعت 8-14

برای اطلاعات بیشتر به فایل اطلاعات کارگاه مراجعه فرمایید.

 

آخرین اخبار