کارگاه آموزشی اخلاق حرفه‌ای

مدرس: دکتر احد فرامرز قراملکی

مکان: اتاق آموزش کتابخانه ملی

زمان: چهارشنبه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۱

 

آخرین اخبار