کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی علمی توسط شاخه گيلان

 مدرس: دكتر شيما مرادي

زمان: 10 آبان 1392

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به نشانی ذیل مراجعه فرمایید

www.ilisa-guilan.blogfa.com

 ilisa.guilan@gmail.com

 

آخرین اخبار