کارگاه‌های آموزشی انجمن در بهمن ماه

 مدرسین: محمدباقر غزنوي­قوشچي – سيامک جديدي

زمان: 18 بهمن ماه 1390

ساعت: 8 الی 16 بعد از ظهر

مکان: اتاق آموزش ساختمان گنجينه

 

تکنیک‌ها و چالش‌های جستجوی متون فارسی

مدرس: محسن صبوریان

مهندس نرم افزار؛ دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

زمان: 26بهمن 1390

ساعت 8-14

مکان: سالن 80 نفره کتابخانه ملی ایران

برای اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم ثبت نام به پیوست مراجعه فرمایید.

 

آخرین اخبار