کارگاه‌های آموزشی انجمن در بهمن ماه

 مدرسین: محمدباقر غزنوی­قوشچی – سیامک جدیدی

زمان: ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۰

ساعت: ۸ الی ۱۶ بعد از ظهر

مکان: اتاق آموزش ساختمان گنجینه

 

تکنیک‌ها و چالش‌های جستجوی متون فارسی

مدرس: محسن صبوریان

مهندس نرم افزار؛ دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

زمان: ۲۶بهمن ۱۳۹۰

ساعت ۸-۱۴

مکان: سالن ۸۰ نفره کتابخانه ملی ایران

برای اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم ثبت نام به پیوست مراجعه فرمایید.

 

آخرین اخبار