چهاردهمين دورهمي كتابدارانه در خانه با من بخوان برگزار شد

چهاردهمين دورهمي كتابدارانه در خانه با من بخوان وابسته به موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان، در تاريخ 24 ارديبهشت ماه 1397 از ساعت 17 تا 19 برگزار شد.

آخرین اخبار