چهاردهمین دورهمی کتابدارانه در خانه با من بخوان برگزار شد

چهاردهمین دورهمی کتابدارانه در خانه با من بخوان وابسته به موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار شد.

آخرین اخبار