پیام انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران به مناسبت سبکدوشی دکتر فریبرز خسروی

بنام آنکه جان را حکمت آموخت                              چراغ معرفت در دل برافروخت

 

جناب آقای دکتر فریبرز خسروی؛

به گواه همه آنهایی که محضر شما را درک‌ کرده‌اند، شما معلمی عاشق، مدیری باتدبیر، کاردان و دوستی پاک سیرت توصیف شده‌اید.

اختر عشق ز هر سینه که بنمود طلوع                       باخبر باش که آن سینه خبرها دارد

به گواه تاریخ، خدمات و فعالیت‌های جنابعالی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی بویژه برای تداوم فعالیت‌های مدنی در تشکل انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، برگ زرینی در زندگی شما را رقم زده است.

اکنون که زمان سبک‌دوشی شما از عمری کار و تلاش در کتابخانه ملی ایران فرا رسیده‌است، جامعه کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران بر خود فرض می‌داند که از اهتمام و زحمات شما در مسیر ارتقاء رشته و حرفه قدردانی نماید و پاداش نهایی را به ایزد منان سپارد. ایدون باد.

پایدار باشید و رستگار

انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

اردیبهشت ماه 1401

آخرین اخبار