پانزدهمین دورهمی كتابدارانه؛ در کتابخانه مرجع کانون

انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران از کتابداران و فعالان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی براي حضور در سومین دورهمي در سال 1397 كه پانزدهمین رويداد كتابدارانه است، دعوت می‌کند.

کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان براي بازديد از كتابخانه و پانزدهمین دورهمي كتابدارانه دوشنبه؛ چهارم تیر ماه از ساعت 5 تا 7 عصر میزبان اعضاي انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و اساتيد، دانشجويان، كتابداران و ساير فعالان علم اطلاعات است.

دورهمی کتابدارانه” یک رويداد دوستانه، عمومی، بدون دستور جلسه و بدون سخنران است. برای حضور در رویداد کتابدارانه، تنها کافی است دوستدار کتاب، دانش و اطلاعات باشید.

نشانی: خيابان شهید بهشتی، خيابان خالد استانبولی(وزرا سابق)، مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

آخرین اخبار