پانزدهمین دورهمی کتابدارانه در کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد

پانزدهمین دورهمی کتابدارانه در کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار شد.

آخرین اخبار