پاسخ دبیراجرایی به پرسش‌هایی درباره کنگره

 

طی یک هفته گذشته سوالهای زیادی درباره کنگره و به ویژه جایزه ها می پرسند. می خواهند بدانند که باید کتاب یا مقاله کامل را بفرستند؟

در فراخوان نوشته شده که برای جایزه در ابتدا یک متن از کاری که کرده اند برایمان بفرستند که ابتدا داور تشخیص دهد که این با آنچه برای جایزه در نظر گرفته شده مطابقت دارد و بعد با ایشان تماس بگیریم که حالا کتاب را یا فایل مقاله یا طرح را برایمان بفرستند. مثلا اگر کاری است که منجر به اجرا نشده در بخش کتابداری حرفه ای، ‌برای داور فرستاده نمی شود. یا اگر مقاله ای که به هیچوجه بار نظری قوی نداشته باشد کمیته علمی جایزه اصلا آن را برای داور جایزه نظری علوم اطلاعات نخواهد فرستاد یا برای جایزه آرشیو همینطور. وظیفه کمیته علمی جایزه این است که این 1000 کلمه یا دو صفحه را یک بار بررسی کند و اگر قرار شد برای داور ارسال گردد، اصل کار از پدید آور تقاضا خواهد شد.

درباره تمدید مهلت ارسال آثار می پرسند و در مورد شیوه بارگزاری هم مشکل دارند، می گویند می رویم به سایت انجمن و سرگردان می شویم که کجا بارگزاری کنیم؟

جدول زیر را حضورتان ارسال می کنیم که پیوندهای آن فعال است. از همینجا برای بارگزاری بروند و بارگزاری کنند. در ضمن با اینکه کارمان خیلی سخت خواهد شد کمیته علمی تصویب کرد که تا روز بعد از عاشورا تمدید کنیم که عزیزان بتوانند فرصت داشته باشند تا ضمن شرکت در عزاداریها در ساعاتی از روز، از فرصت تعطیل استفاده کنند و آثار خود را چه برای جایزه ها و چه مسابقه برایمان بفرستند. بنابراین با همین جدولی که خدمتتان می دهیم تمدیدها را هم نوشته ایم تا پایان وقت روز  22/7/1395.

بسیاری سوال کرده اند که می توانند کاری را که در سالهای قبل از 1394 انجام شده را برای جوایز ارسال کنند؟

این مطلب در کمیته اجرایی (دبیر علمی، دبیر اجرایی، سه نفر از مشاوران) صحبت شد و با توجه به اینکه سال اول بوده و شاید آمادگی کافی نبوده،‌ قرار شد امسال از سه سال قبل را محاسبه کنیم و بر اساس تجربه ای که به دست خواهد آمد برای کنگره سوم برنامه ریزی خواهیم کرد بنابراین جایزه ها شامل آثار و کارهایی می شوند که از ابتدای 1392 تا انتهای 1394 انجام شده اند.

مقاله های ارسالی برای کنگره را هم تمدید می کنید؟

فکر می کنم اغلب کسانی که می خواستند مقاله هایشان را بدهند ارسال کرده اند، و امروز و فردا اصل مقاله ها را برای داوران ارسال خواهیم کرد. با اینهمه کمیته اجرایی با فرصتی برای همه و بصورت مساوی تا پاین این هفته موافقت کرده است.تا 8 صبح روز شنبه 24/7/1395. بعد از این ساعت آخرین آثار هم برای داوران فرستاده می شود و بعد از آن دیگر وقتی نخواهد بود.

در موردکنگره خبر تازه یا چیزی هست که بخواهید به اطلاع برسانید؟

همه عزیزان دارند تلاش می کنند که کنگره با کیفیت و منظمی ازائه شود. و در این راه از همه عزیزان کمک می خواهیم. نشستهای کنگره تقریبا نهایی شده و امسال قصد داریم که 15 نشست داشته باشیم که ممکن است یکی از این نشستها نهایی نشود. تلاش می شود به زودی نشستهای سال جاری را نهایی و اعلام کنیم. جز یک مورد دبیر پنلها مشخص شده اند و سوژه هایی که در دومین کنگره به بحث گذاشته خواهند شد را اعلام کرده اند که به اطلاع رسانده خواهد شد.

ثبت نام هم به امید خدا از اول آبان باز خواهد شد و باز هم تکرار می کنم،‌ این کنگره متعلق به حرفه مندان حوزه علوم اطلاعات است. نمی خواهیم صبر کنیم کنگره تمام شود و بعد دستتان را بالا کنید و تذکر بدهید،‌ از همین الآن هم می توانید به ما بگوئید که چه انتظارای دارید و مطمئن باشید در حد توان تلاش خواهیم کرد که نظر دوستان را بررسی و در صورت امکان انجامش دهیم. باشد که کنگره در یکپارچه ساختن حرفه مندان و حرفه نقش مثبتی ایفا کند.  

  جایزه پوری سلطانی جایزه دکتر حری جایزه دکتر مرادی مسابقه ویژه دانشجویی
شرح جایزه ویژه آثاری است که در کتابداری حرفه ای و اطلاع رسانی است و اجرایی شده است نگاه ویژه کنگره ای حرفه ای است به بنیادها و دانش نظری در حوزه علوماطلاعات ویژه آثاری است در حوزه آرشیوها و مراکز نگاهداری اسناد و اشایء اطلاعاتی ویژه دانشجویان کارشناسی است و نگاهی ویژه دارد به دانشجویان کتابخوان
شکل اثر گزارش کار در قالب مقاله یا طرح اجرایی،‌یا گزارش رسمی کتاب یا مقاله یا پایان نامه در حوزه و با بنیادهای نظری مشخص گزارش کار،‌طرح اجرایی، پایان نامه با موضوعی کاربردی ابتدا خود اظهاری، دوم راستی آزمایی و سوم مسابقه حضوری
تاریخ اثر از فروردین 92 تا اسفند 94 از فروردین 92 تا اسفند 94 از فروردین 92 تا اسفند 94 از فروردین 92 تا اسفند 94
مهلت ارسال پنجشنبه 22 مهر 1395 پنجشنبه 22 مهر 1395 پنجشنبه 22 مهر 1395 پنجشنبه 22 مهر 1395

آخرین اخبار