وبینار کاربرد شبکه‌های اجتماعی در کتابخانه‌ها برگزار شد

 

 هدف این کارگاه، آشنایی مخاطبان با فناوریهای نو ظهور (در حوزه فناوری اطلاعات) به ویژه شبکه های اجتماعی و کاربرد آنها در جامعه و ایجاد فضایی برای رشد و پرورش خلاقیت در کتابخانه بود. مخاطبان در این کارگاه با محبوب ترین ابزار نسل جدید وب، شبکه های اجتماعی و کارکرد آنها در کتابخانه آشنا شدند. برخی از مطالب ارائه شده در این کارگاه عبارت بودند از:

آشنایی با فناوریهای نوظهور (در حوزه فناوری اطلاعات) وب و نسل جدید آن نگاهی گذرابه ابزارهای نسل جدید وب شبکه های اجتماعی کاربرد آن در کتابخانه چالش های پیاده سازی شبکه های اجتماعی در کتابخانه نمونه های عملی منابعی برای مطالعه بیشتر. در این کارگاه 2 ساعته بیش از 20 نفر از کتابداران و دانشجویان شرکت کردند. 

آخرین اخبار