هیجدهمین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

 

دستورجلسه
1) گزارش پیشرفت پژوهش ملی
2) گزارش برنامه ریزی در مورد نحوه برگزاری همایش ملی (روند اجرایی)
3) بررسی مشکلات ایجاد چندپایگاه در داخل سایت انجمن

 

آخرین اخبار