همایش ملی مبانی نظری و فلسفه علم کتابداری و اطلاع‌رسانی
محورهای اصلی:
هویت کتابداری و اطلاع رسانی
نظریه پردازی در کتابداری و اطلاع رسانی
کتابداری و اطلاع رسانی و فلسفه اطلاعات
کتابداری و اطلاع رسانی و کثرت گرایی روش شناختی
فرا نظریه ها (رهیافت های نظری) در کتابداری و اطلاع رسانی
اخلاق اطلاعات
چالش های موجود در کتابداری و اطلاع رسانی

تاریخ برگزاری:

1390, ارديبهشت 1 – 1390, ارديبهشت 2

برگزار کنندگان:

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی

 

آخرین اخبار