هفته آینده اولین جلسه هیات مدیره انجمن برگزار می‌شود

 

 دستور جلسه به شرح زیر است:

  •  بررسی نتایج انتخابات دوره پنجم و مکاتبات ضروری با کمیسیون انجمن­های علمی کشور
  •  تغییر نام انجمن
  •  انتخاب رئیس، نایب رئیس، خزانه دار و سایر مسئولین دوره پنجم انجمن
  •  سایر اقدامات ضروری برای رسمیت یافتن فعالیت هیات رئیسه دوره پنجم
  •  چشم انداز فعالیتهای انجمن در دوره پنجم

 

آخرین اخبار