هجدهمين دورهمي كتابدارانه در كتابخانه دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد

هجدهمين دورهمي كتابدارانه در كتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبايي، در تاريخ 3 دي ماه 1397 از ساعت 16 تا 18 برگزار شد.

آخرین اخبار