نهمین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

 دستور جلسه به شرح زیر است:

تصمیم گیری در مورد برنامه اردیبهشت ماه انجمن

ارائه گزارش خانم درخوش در مورد پیشرفت فعالیتهای پایگاه اطلاعاتی اساتید

ارائه گزارش آقای مسعودی از پیشرفت پروژه پژوهشی انجمن

بحث و بررسی در زمینه وبگاه انجمن

 

آخرین اخبار