نهمين دورهمی كتابدارانه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار نمی‌شود

 به علت تداخل پیش آمده میان برنامه دورهمی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با  دیگر برنامه‌های کتابخانه‌های دانشگاه شهيد بهشتی، برگزاری این دورهمی در تاریخ 25 مهرماه کنسل شد.

 مکان و تاریخ نهمين برگزاری نهمين دورهمي كتابدارانه متعاقبا از سوی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران اعلام خواهد شد.

آخرین اخبار