نكوداشت دكتر علي شكويي توسط انجمن

 

در اين مراسم گروهي از اعضاي هيات علمي گروه‌هاي علم اطلاعات و دانش‌شناسي، روساي كتابخانه‌هاي دانشگاهي و پزشكي و كتابخانه و آرشيو صدا و سيماي تبريز، لوح تقدير انجمن علمي كتابداري و اطلاع‌رساني ايران را به رسم يادبود و بزرگداشت اين استاد پيشكسوت به وي اهدا نمودند. لوح تقدير انجمن توسط استاد شاهگلي به پاس خدمات ارزشمند استاد علي شكويي اهدا گرديد

آخرین اخبار