نظرسنجی و انتخاب زمینه اصلی چهارمین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات

 زمینه اصلی Theme: منظور از موضوع اصلی، مساله مهمی است که شعار سال کنگره می‌شود و به همه کمیته‌ها و کارگروه‌ها توصیه می‌شود که این موضوع Theme را در نظر داشته باشند. توجه فرمایند معنای موضوع Theme  این نیست که کمیته‌ها لزوما باید در این زمینه کار کنند، ‌لیکن هر ساله نشست افتتاحیه کنگره به این موضوع اختصاص می‌یابد.

زمینه های موضوعی سه کنگره پیشین به ترتیب زیر بوده اند:

اولین کنگره 1394: اطلاعات و جامعه: خدمات کتابخانه ها، آرشیوه و موزه ها برای توسعه ملی

دومین کنگره 1395: دسترسی آزاد به اطلاعات در حقوق شهروندی

سومین کنگره 1396: حفظ و اشاعه میراث مکتوب، میراث دیجیتال

 شما می توانید موضوع پیشنهادی خود را در کاربرگه زیر وارد کنید:

[button type=”flat primary” target=”_self” link=”index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=9″] کاربرگه پیشنهاد موضوع اصلی کنگره چهارم [/button]

نشست‌های چاره اندیشی:  نشست‌هایی که برای کنگره سوم در نظر گرفته شده بود به شرح جدول زیر است . شما می‌توانید نظرتان را درباره این نشستها با یکی از سه گزینه ادامه، حذف یا تغییر اعلام نمائید. افزون بر این، اگر پیشنهاد نشست‌های دیگری که کنگره در این سه سال به آنها نپرداخته است را دارید آن را در جدول زیر وارد کنید:

[button type=”flat primary” target=”_self” link=”http://ilisa.ir/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=10″] کاربرگه نظرسنجی نشست‌های کنگره چهارم [/button]

آخرین اخبار