نشست حرفه مندان و متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسي ايران با رئيس كتابخانه ملي جمهوري چك برگزار شد

نشست حرفه مندان و متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسي ايران با رئيس كتابخانه ملي جمهوري چك (مارتين كوكاندا) در 5 ارديبهشت ماه 1397 در كتابخانه ملي با همكاري انجمن كتابداري و اطلاع رسانی ایران برگزار شد.

آخرین اخبار