نشست حرفه مندان و متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی ایران با رئیس کتابخانه ملی جمهوری چک برگزار شد

نشست حرفه مندان و متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی ایران با رئیس کتابخانه ملی جمهوری چک (مارتین کوکاندا) در ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در کتابخانه ملی با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران برگزار شد.

آخرین اخبار