نشست حرفه مندان و متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسي ايران با رئيس آرشيو سلطنتي عمان برگزار شد

نشست حرفه مندان و متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسي ايران با رئيس آرشيو سلطنتي عمان (حمد بن محمد الضوياني)- 25 تير 1397- كتابخانه ملي با همكاري انجمن كتابداري برگزار شد

آخرین اخبار