نخستین نشست تدوین استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی انجمن برگزار شد

در این نشست، ابتدا مفاد مندرج درکتاب “استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی در ایران” از انتشارات کتابخانه ملی ایران بررسی شد. این استانداردها که از سال 1374 تدوین و در سال 1380 منتشر شده‌اند، شامل هشت استاندارد: اهداف و وظایف، سازمان و مدیریت، نیروی انسانی، مجموعه، سازماندهی منابع، خدمات، ساختمان و تجهیزات و بودجه هستند. اکنون بیش از 22 سال از زمان تدوین این استانداردها گذشته و در این مدت تحولات زیادی رخ داده که باید در تدوین استانداردهای جدید لحاظ شوند.

افزون بر آن، استانداردهای انجمن بین‌المللی کتابخانه‌های تخصصی (اس‌ال‌ای) و استانداردهایی برای کتابخانه‌ها در مؤسسات آموزش عالی ایران که در سال 1396 منتشر شده است، بررسی و در باره نحوه بهره‌گیری از آن‌ها در تدوین استانداردهای جدید متناسب با شرایط روز بحث شد.

موضوع تنوع کتابخانه‌های تخصصی در ایران از دیگر مواردی بود که در این نشست درباره آن بحث شد. در این خصوص، موضوع سطح‌بندی انواع کتابخانه‌ها و معیارهای سطح‌بندی بررسی گردید.

پس از آن تصمیم‌های زیر برای ادامه اقدامات در زمینه روزآمدسازی استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی گرفته شد:

1- چارچوبی برای تدوین استانداردها تعیین شود. در این زمینه قرار شد از شیوه‌نامه تدوین استانداردهای انجمن که به تازگی تهیه شده است استفاده شود.

2-   مشخص شود که پوشش استاندارد چگونه باشد و چه مواردی را دربرگیرد. به عنوان مثال فضا و ساختمان، نیروی انسانی، منابع، خدمات و مانند آن. در این زمینه مقرر شد از مدل و رویکرد فرایندی بر مبنای سه بخش اصلی ورودی‌ها، خروجی‌ها و فرایندها استفاده شود.

3- برای سطح‌بندی کتابخانه‌های تخصصی، اقلام آماری و معیارهای سطح‌بندی مشخص شوند. در این زمینه نیز قرار شد از تجربه کمیته استانداردهای انجمن در زمینه سطح‌بندی کتابخانه‌های عمومی ایران استفاده شود.

4- استانداردهای بین‌المللی و کشورهای دیگر شناسایی و در تدوین استاندردها از آن‌ها استفاده شود.

5- با همکاری ایرانداک و کتابخانه ملی، بانک اطلاعات کتابخانه‌های تخصصی ایران تهیه شود.

این نشست در ساعت 18:30 پایان یافت.

آخرین اخبار