نخستین نشست از سلسله سخنرانی‌هایی به یاد توران میرهادی برگزار می شود

 این نشست با عنوان «گزارشی از تجربیات یک مدرس در ادیبات کودک و نوجوان و برخی تاملات» با حضور دکتر مرتضی کوکبی، استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز، روز دوشنبه 27 شهریور 1396 ساعت 17 تا 19 در سالن غدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،خیابان فاطمی، خیابان حجاب برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار