نخستين جلسه پيش نشست كتابخانه هاي تخصصي چهارمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار شد.

نخستين جلسه پيش نشست كتابخانه هاي تخصصي چهارمین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات در دبيرخانه دائمي كنگره واقع در پژوهشگاه علوم اطلاعات و فناوری ایران (ايرانداك) در روز 18 شهريور 1397 برگزار شد. 

آخرین اخبار