نخستین جلسه هم اندیشی کمیته روابط عمومی با کمیته اجرایی کنگره چهارم برگزار شد

نخستین جلسه هم اندیشی کمیته روابط عمومی با کمیته اجرایی چهارمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات در روز دوم مهر ماه ۱۳۹۷ در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار شد. 

آخرین اخبار