نخستين جلسه هم انديشي كميته روابط عمومي با كميته اجرايي کنگره چهارم برگزار شد

نخستين جلسه هم انديشي كميته روابط عمومي با كميته اجرايي چهارمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات در روز دوم مهر ماه 1397 در كتابخانه عمومي حسينيه ارشاد برگزار شد. 

آخرین اخبار