نخستين جلسه كارگروه تدوين استاندارد بازاريابي و روابط عمومي برگزار شد

نخستين جلسه كارگروه تدوين استاندارد بازاريابي و روابط عمومي در روز ششم تیر ماه 1397 در  كتابخانه عمومي حسينيه ارشاد برگزار شد. 

آخرین اخبار