نخستین جلسه کارگروه تدوین استاندارد بازاریابی و روابط عمومی برگزار شد

نخستین جلسه کارگروه تدوین استاندارد بازاریابی و روابط عمومی در روز ششم تیر ماه ۱۳۹۷ در  کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار شد. 

آخرین اخبار