نام‌نویسی غیر حضوری در سومین کنگره

 در دو روز برگزاری کنگره٬ نشست‌های مختلفی برگزار می‌شود. افتتاحیه و ۷ نشست بصورت برخط پخش می‌شود.

  • دیگر نشست‌ها بصورت ضبط شده و با دو ساعت فاصله زمانی در اختیار افرادی که نام‌نویسی کرده اند قرار می‌گیرد.
  • فهرست تمامی نشست‌هایی که زنده (آنلاین) و یا ضبط شده ارائه می‌شود در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

 هزینه نام‌نویسی برای شرکت غیرحضوری در کنگره:

  • هزینه نام‌نویسی برای شرکت غیرحضوری در افتتاحیه و هفت نشست کنگره 35 هزار تومان است.
  • هزینه استفاده از سایر نشست‌ها که بصورت ضبط شده ارائه می شود، هر نشست ۳۰.۰۰۰ ریال است که امکان نام نویسی بر اساس هر نشست در سایت آرموک فراهم است.
  • برنامه نشست‌ها تا 5 آبان اعلام و از همان زمان تا 12 آبان مهلت نام‌نویسی و انتخاب نشست‌های ضبط شده مورد نظر وجود خواهد داشت.
  • گواهی حضور در کنگره برای آن ‌دسته از افرادی که در زمان اعلام شده، نام‌نویسی کرده‌اند، و یک هفته پس از برگزاری کنگره از سوی آرموک به شرکت کنندگان تقدیم خواهد شد.

روش و زمان نام‌نویسی به زودی اعلام خواهد شد

 نکته بسیار مهم:  

  • افرادی که بصورت غیر حضوری نام‌نویسی می‌کنند،‌ در صورت تغییر تصمیم و حضور در کنگره، بسته پذیرش (شامل چکیده نامه چاپی، بروشور و فیش غذا، و گواهی حضور) دریافت نمی‌کنند.
  • افرادی که نام‌نویسی حضوری کرده‌اند و تقاضای شرکت غیر حضوری دارند،‌ بایستی دوباره برای شرکت غیرحضوری، نام‌نویسی کنند و هزینه مربوط را واریز نمایند. 

 با تقاضای بخشش از عزیزان، با توجه به محدودیت‌ها، ‌امکان جابجایی هزینه پرداخت شده برای شرکت حضوری بجای غیر حضوری و بر عکس آن شدنی نیست

آخرین اخبار