نامه رئیس انجمن کتابداری به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تجدید نظر در بودجه نهاد کتابخانه‌ها

 

متن نامه دکتر فریبرز خسروی به شرح زیر است:

ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام:

ما پیرو مکتبی هستیم که معجزه جاویدش “کتابی خواندنی” است . کلام آفریدگار در آن کتاب با “خواندن” آغاز شده است و سوگند به قلم و نوشتار نشان از حرمتی است که اندیشه اسلامی براي کتاب قائل است. ظهور کتاب و کتابخانه های تاثیرگذار در حوزه تمدن اسلامی نشان از اعتقاد مسلمانان به این پدیده انسانی دارد.

اعضای محترم کمیسیون:

 استحضار دارید یکی از وظایف انجمن ها به عنوان نهادهاي مدنی، پایش حوزه هایی است که انجمن به واسطه آنها شکل گرفته است. علیرغم آن پیشینه درخشان اشاره شده، براي سال های زیادی شاهد بودیم کتابخانه های عمومی كه نقش بسزايي در پيشرفت فرهنگي كشور دارند، روند مناسبی نداشتند و در زمينه هايي حتی به بیراهه می‌رفتند. خوشبختانه در سال های اخیر روندهاي نامناسب گذشته به طور نسبي بهبود يافته‌اند و در بخش‌هاي زیادی شاهد شکوفایی و رشد كمي و كيفي كتابخانه هاي عمومي به عنوان كانون هاي اصلي مطالعه و يادگيري در جامعه بوده ايم.

مسلما یکی از عوامل مهمي که می تواند موید و تداوم بخش این روند مبارک باشد، تعییین و تخصيص بودجه مناسب براي نهادهايي است كه عهده دار اداره كتابخانه هاي عمومي در سطح كشور هستند. با آنکه در جدول بودجه سال جاری شاهد رشد بعضا 40 درصدی بودجه بعضی از نهاد ها هستیم اما متاسفانه برای نهاد کتابخانه های عمومی كشور با 7000 كتابدار تحصيلكرده شاغل و بيش از 3000 كتابخانه شهري و روستايي، رشد ناچیزی در نظر گرفته شده است.

اعضای محترم کمیسیون به خوبی آگاهند که راه توسعه و فرزانگی از کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی می گذرد. تامین نشدن بودجه مناسب موجب خواهد شد تاثیر این نهادها رو به افول نهد و شوق و اشتیاقی که پدید آمده کاستی گیرد.

انجمن علمي کتابداری و اطلاع رسانی ایران از نمايندگان محترم مجلس تقاضا دارد در این زمینه تجدید نظر فرموده و با تعیین بودجه مناسب برای این نهاد تاثیرگذار زمینه تداوم شکفتگی و بالندگی کتاب و کتابخانه را در کشور  فراهم آورند. 

فریبرز خسروی

 رئیس انجمن علمی کتابداری

 و اطلاع رسانی ایران 

آخرین اخبار