نامه رئیس انجمن کتابداری به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تجدید نظر در بودجه نهاد کتابخانه‌ها

 

متن نامه دکتر فریبرز خسروی به شرح زیر است:

ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام:

ما پیرو مکتبی هستیم که معجزه جاویدش “کتابی خواندنی” است . کلام آفریدگار در آن کتاب با “خواندن” آغاز شده است و سوگند به قلم و نوشتار نشان از حرمتی است که اندیشه اسلامی برای کتاب قائل است. ظهور کتاب و کتابخانه های تاثیرگذار در حوزه تمدن اسلامی نشان از اعتقاد مسلمانان به این پدیده انسانی دارد.

اعضای محترم کمیسیون:

 استحضار دارید یکی از وظایف انجمن ها به عنوان نهادهای مدنی، پایش حوزه هایی است که انجمن به واسطه آنها شکل گرفته است. علیرغم آن پیشینه درخشان اشاره شده، برای سال های زیادی شاهد بودیم کتابخانه های عمومی که نقش بسزایی در پیشرفت فرهنگی کشور دارند، روند مناسبی نداشتند و در زمینه هایی حتی به بیراهه می‌رفتند. خوشبختانه در سال های اخیر روندهای نامناسب گذشته به طور نسبی بهبود یافته‌اند و در بخش‌های زیادی شاهد شکوفایی و رشد کمی و کیفی کتابخانه های عمومی به عنوان کانون های اصلی مطالعه و یادگیری در جامعه بوده ایم.

مسلما یکی از عوامل مهمی که می تواند موید و تداوم بخش این روند مبارک باشد، تعییین و تخصیص بودجه مناسب برای نهادهایی است که عهده دار اداره کتابخانه های عمومی در سطح کشور هستند. با آنکه در جدول بودجه سال جاری شاهد رشد بعضا ۴۰ درصدی بودجه بعضی از نهاد ها هستیم اما متاسفانه برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور با ۷۰۰۰ کتابدار تحصیلکرده شاغل و بیش از ۳۰۰۰ کتابخانه شهری و روستایی، رشد ناچیزی در نظر گرفته شده است.

اعضای محترم کمیسیون به خوبی آگاهند که راه توسعه و فرزانگی از کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی می گذرد. تامین نشدن بودجه مناسب موجب خواهد شد تاثیر این نهادها رو به افول نهد و شوق و اشتیاقی که پدید آمده کاستی گیرد.

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران از نمایندگان محترم مجلس تقاضا دارد در این زمینه تجدید نظر فرموده و با تعیین بودجه مناسب برای این نهاد تاثیرگذار زمینه تداوم شکفتگی و بالندگی کتاب و کتابخانه را در کشور  فراهم آورند. 

فریبرز خسروی

 رئیس انجمن علمی کتابداری

 و اطلاع رسانی ایران 

آخرین اخبار