میزگرد اطلاعات سبز و سواد زیست محیطی در سرای اهل قلم

 هفته آینده دوشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۱ از ساعت ۱۵ لغایت ۱۷ طی میزگردی با حضور مجریان برنامه ها ، به موضوع “ضرورت اجرای برنامه های سواد زیست محیطی در کتابخانه های عمومی” پرداخته خواهد شد. علاوه بر آن برگزار کنندگان برنامه ها در این میزگرد حضور پیدا می کنند تا به پرسشها و انتقادات پیرامون برنامه ها و اجرای آنها پاسخ دهند و شنونده پیشنهادهای تازه برای برنامه های آینده باشند.

 میزگرد اطلاعت سبز و سواد زیست محیطی در سرای اهل قلم خانه کتاب ایران برگزار خواهد گردید.

 

 

آخرین اخبار