موضوع برنامه فصلی انجمن در رابطه با اقتصاد کتابخانه تعیین شد

 پس از آن مساله کنفرانس «هر کتابخانه یک رصدخانه» توسط دکتر علیپور حافظی، مسئول کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی توضیح داده شد. و مقرر شد پیشرفت برنامه‌ها در جلسه آتی به طور کامل ارائه شود. وی به طور اجمالی اشاره کرد که یک سخنران اصلی و ۴ بخش در این کنفرانس در نظر گرفته شده و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده احتمالا این کنفرانس در آبان ماه و در یک روز برگزار خواهد شد.

در ادامه جلسه در مورد پژوهش ملی با موضوع تحلیل موضوعی پایان‌نامه های کتابداری از ابتدا تا کنون بحث شد؛  قسمتی از کار در حال اجرا است و این پژوهش در دو بخش کلی مستقل پیش بینی شده است: بخش اول گردآوری اطلاعات پایان‌نامه‌ها و دسته‌بندی موضوعی آنها است. بخش دوم مربوط به بررسی الزامات و نیازمندیهای روز جامعه کتابداری ایران و انطباق آن با پایان‌نامه های انجام شده است. تاکید اصلی در اجرای این پژوهش بر روش شناسی پژوهش است. در رابطه با پژوهش ملی، خانم جبرئیل‌زاده، ابراهیم عمرانی و دکتر علیپور حافظی توضیحاتی دادند و نظرات حاضران در جلسه بررسی شد.

در بخش پایانی این جلسه، مریم پاکدامن، نماینده کمیته همایشهای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی، در رابطه با برنامه فصلی انجمن توضیحاتی ارائه کرد. طبق برنامه در نظر گرفته شده، برنامه فصلی انجمن در رابطه با اقتصاد کتابخانه تعیین شده است که در قالب نشست، همایش و کارگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برنامه تیرماه انجمن، بر روی این موضوع تمرکز خواهد کرد و تصمیماتی برای اجرای همایش و یا نشست تیرماه، سخنرانان، محورهای موضوعی و روش اطلاع رسانی ها گرفته شد.

این جلسه ساعت ۱۸ پایان یافت.

آخرین اخبار