موضوع برنامه فصلي انجمن در رابطه با اقتصاد کتابخانه تعیین شد

 پس از آن مساله كنفرانس «هر كتابخانه يك رصدخانه» توسط دكتر عليپور حافظي، مسئول كميته پژوهش انجمن كتابداري و اطلاع رساني توضيح داده شد. و مقرر شد پیشرفت برنامه‌ها در جلسه آتی به طور کامل ارائه شود. وی به طور اجمالی اشاره کرد که يك سخنران اصلي و 4 بخش در اين كنفرانس در نظر گرفته شده و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده احتمالا اين كنفرانس در آبان ماه و در يك روز برگزار خواهد شد.

در ادامه جلسه در مورد پژوهش ملي با موضوع تحليل موضوعي پايان‌نامه هاي كتابداري از ابتدا تا كنون بحث شد؛  قسمتي از كار در حال اجرا است و اين پژوهش در دو بخش کلی مستقل پيش بيني شده است: بخش اول گردآوري اطلاعات پایان‌نامه‌ها و دسته‌بندی موضوعی آنها است. بخش دوم مربوط به بررسي الزامات و نيازمنديهاي روز جامعه كتابداري ايران و انطباق آن با پايان‌نامه هاي انجام شده است. تاكيد اصلي در اجراي اين پژوهش بر روش شناسي پژوهش است. در رابطه با پژوهش ملي، خانم جبرئیل‌زاده، ابراهيم عمراني و دكتر عليپور حافظی توضيحاتي دادند و نظرات حاضران در جلسه بررسي شد.

در بخش پاياني اين جلسه، مريم پاكدامن، نماينده كميته همايشهاي انجمن كتابداري و اطلاع رساني، در رابطه با برنامه فصلي انجمن توضيحاتي ارائه كرد. طبق برنامه در نظر گرفته شده، برنامه فصلي انجمن در رابطه با اقتصاد کتابخانه تعیین شده است كه در قالب نشست، همايش و كارگاه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

برنامه تيرماه انجمن، بر روي اين موضوع تمركز خواهد كرد و تصميماتي براي اجراي همايش و يا نشست تيرماه، سخنرانان، محورهاي موضوعي و روش اطلاع رساني ها گرفته شد.

اين جلسه ساعت 18 پايان يافت.

آخرین اخبار