مسافران ایفلا ۲: نشست گزارش سفر و بیان تجربیات حاضران در کنگره سالانه ایفلا ۲۰۱۸ برگزار شد

مسافران ایفلا ۲: نشست گزارش سفر و بیان تجربیات حاضران در کنگره سالانه ایفلا ۲۰۱۸- در روز ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۷ در کتابخانه ملی با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران برگزار شد

آخرین اخبار