مسافران ايفلا 2: نشست گزارش سفر و بيان تجربيات حاضران در كنگره سالانه ايفلا 2018 برگزار شد

مسافران ايفلا 2: نشست گزارش سفر و بيان تجربيات حاضران در كنگره سالانه ايفلا 2018- در روز 19 شهريور ماه 1397 در كتابخانه ملي با همكاري انجمن كتابداري و اطلاع رسانی ایران برگزار شد

آخرین اخبار