مسئول کمیته روابط بین الملل انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران برندۀ جایزه ASIS&T شد

وی در این باره گفت: انجمن علم اطلاعات و فناوری، یک انجمن تخصصی با قدمت 80 ساله است که با همکاری OCLC و ALA به صورت ویژه در حوزۀ فناوری اطلاعات فعالیت می کند و هدف آن رفع شکاف دانشی میان حرفه و پژوهش (نظر و عمل) در موضوعاتی مثل ذخیره و بازیابی اطلاعات، تحلیل داده‌ها، آرشیوهای باز و اطلاع‌رسانی است. این هدفها از طریق انتشار نشریۀ تخصصی، کارگاه های آموزشی، سمینارها و مشاوره های اطلاعاتی توسط اساتید ASIS&T عملیاتی می شود.

پازوکی در ادامه گفت، این انجمن بین المللی کارگروه‌های مختلفی در موضوعات گوناگون دارد. متأسفانه هم به دلیل دامنۀ موضوعی و هم هزینۀ زیاد عضویت، اعضای این انجمن غالباً از کشورهای توسعه یافته هستند. از این رو از چند سال پیش، بخش بین الملل این انجمن، جایزه‌ای با عنوان Infoshare را برای کشورهای در حال توسعه پیشنهاد کرد. به این ترتیب، 7 تا 9 نفر حرفه مند از کشورهای در حال توسعه برگزیده و از فعالیتهای حرفه‌ای و آموزشی تأییدشدۀ این افراد به  ASIS&T از نظر مادی و معنوی حمایت خواهند شد.

وی افزود، اگرچه به دلیل محدودیتهای بانکی، امکان انتقال وجه به سختی صورت می گیرد اما امید می رود با این همکاری، حرفه مندان ایرانی بتوانند بیشترین بهره را از خدمات و امکانات این انجمن تخصصی ببرند و همچنین از این طریق به توسعه دانش و عملیاتی کردن آن در حرفه خود کمک کنند. وی از علاقمندانی که مایلند در تعاملات بین المللی مذکور مشارکت کنند، دعوت کرد از طریق ایمیل با وی مکاتبه کنند.

آخرین اخبار