مرحله اول مسابقه خواندن،‌دانستن، توانستن

 

در این مسابقه سه تیم از سه دانشگاه تهرانی پذیرفته شده و شرکت خواهند کرد. تیمهای سه نفره دانشگاه خوارزمی، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه الزهرا در این مسابقه شرکت کرده اند و مرحله دوم مسابقه در زمان برگزاری کنگره اعلام و اجرا می شود.

لازم به یادآوری است که این مسابقه ویژه دانشجویان کارشناسی است.

آخرین اخبار