مراسم چلهم دکتر در كتابخانه ملي برگزار می‌شود

 

جزئیات برنامه متعاقبا اعلام خواهد شد

آخرین اخبار