مجمع عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه برگزار شد


کاندیداهای هیأت مدیره انجمن:

دکتر محمود مرادی، دکتر امین زارع، دکتر سلیمان شفیعی، فیض اله فروغی، دکتر حمید احمدی، معصومه حسنی خونسار، شیوا یاری، علیرضا رستمی گومه، ایرج بختیاریان.

کاندیداهای بازرسین انجمن:

یزدان بهرامی نیا، جمیل بهجتی، امیر میری

میزان کل آرا ۵۹ رأی بود که اعضای هیأت مدیره به ترتیب بیشترین آرا به شرح ذیل انتخاب شدند.


دکتر محمود مرادی: ۵۲ رأی/ دکتر امین زارع: ۵۱ رأی/ دکتر سلیمان شفیعی: ۴۳ رأی/ فیض اله فروغی: ۳۹ رأی/ شیوا یاری: ۳۶ رأی/ معصومه حسنی خونسار: ۳۲ رأی/ دکتر حمید احمدی ۳۱ رأی، علیرضا رستمی گومه با ۱۹ رأی و ایرج بختیاریان با ۴ رأی به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره انتخاب شدند.

همچنین یزدان بهرامی نیا با ۴۵ رأی و امیر میری با ۳۱ رأی به عنوان بازرس و جمیل بهجتی با ۱۹ رأی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

با اعلام نتایج انتخابات، جلسه مجمع عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه به کار خود پایان داد.

آخرین اخبار