مایک تلوال در مجمع عمومی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

 

مایک تلوال پژوهشگر برجسته دانشگاه ولورهمپتون در حوزه وبسنجی یکی از فعالترین افراد شناخته شده است. وی با تالیف بیش از ۱۵۰ مقاله و چند کتاب در این حوزه در گسترش وبسنجی، علم سنجی و پژوهشهای کاربردی در این حوزه تاثیر و سهم به سزایی دارد.  احسان محمدی  همکار همیشگی انجمن و دانشجوی دوره دکتری علم اطلاعات در انگلستان مصاحبه ای با مایک تلوال درباره آلتمتریکس و مسایل مهم حوزه پژوهش در حوزه علوم اطلاعات داشته که در مجمع عمومی انجمن ارائه خواهد شد.  این مصاحبه ویژه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران انجام گرفته و یکی از برنامه های مجمع عمومی انجمن در روز چهارشنبه ۲۸ فروردین است

مجمع عمومی امسال در کتابخانه حسینیه ارشاد برگزار خواهد گردید

آخرین اخبار