كميته كتابخانه‌هاي آموزشگاهي

کمیته کتابخانه‌های آموزشگاهی، از سال 1399 با موفقیت در برگزاری نشست‌های تخصصی در کنگره‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی، نظر به لزوم پیگیری وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی با تصویب در جلسه هیات مدیره انجمن کار خود را به طور رسمی آغاز نمود.

کمیته کتابخانه‌های آموزشگاهی، محلی برای گردهمایی افراد فعال در سطح مدارس و آموزشگاه‌ها بوده و تلاش می‌کند ضمن هویت بخشی به کتابداران و کتابخانه‌های آموزشگاهی، به بهبود فعالیت‌های این حیطه بپردازد.

  • گرداوری و اشتراک تجربیات کتابداران کتابخانه‌های آموزشگاهی
  • رصد کلان وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی
  • تعامل با وزارت آموزش و پرورش جهت بهبود وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی
  • گردهمایی کتابداران کتابخانه‌های آموزشگاهی
  • ارتقای سطح مهارت و اطلاعات کتابداران کتابخانه‌های آموزشگاهی

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

نسترن پورصالحی

مسئول کمیته

poursalehi@gmail.com

اکرم عینی

عضو کمیته

infoeini@gmail.com

آمنه راهجو

عضو کمیته

rahju7@gmail.com

سمیه جعفری باقی آبادی

عضو کمیته

jafari.somayyeh@gmail.com

شهرزاد مقصودی نسب

عضو کمیته

sh.maghsoudinasab@gmail.com

عاطفه شریف

عضو کمیته

sh.maghsoudinasab@gmail.com

آخرین اخبار